Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 09-2019 (VPPA News No. 09-2019)

Ngày 13-03-2019

Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Đọc bản tin: So 09 –12-03-2019

Tin liên quan

Tin đã đăng