Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 12-2019 (VPPA News No. 12-2019)

Ngày 03-04-2019

Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Đọc bản tin: So 12 –02-4-2019

Tin liên quan

Tin đã đăng