Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

Ngày 22-11-2019

Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có 10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động.

Theo báo Tuổi trẻ

Tin liên quan

Tin đã đăng