• Hiệp định RCEP và khả năng ảnh hưởng tới Ngành công nghiệp giấy
  • Ảnh hưởng của việc chuyển đổi từ sử dụng điện than sang điện khí đốt tới ngành công nghiệp giấy và bột giấy Trung Quốc
  • Thương mại điện tử với việc gia tăng tiêu thụ hòm hộp carton sóng
  • Oji Holdings
  • Công ty Long Chen Paper của Đài Loan chuẩn bị khởi chạy BM công suất 200.000 tấn/năm BM trong QI/2021
  • Các nhà sản xuất giấy in báo của Nga chuyển đổi sản xuất, nhắm tới thị trường Trung Quốc
  • Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 9/2020
  • Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành giấy đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0