• giay-chong-tham-dau-mo-san-pham-moi-cua-vien-cong-nghiep-giay-va-xenluylo
  • Bộ sản phẩm của đề tài: enzyme trợ nghiền và giấy tissue thành phẩm. Ảnh: congnghiepsinhhocvietnam.com.vn.
  • Nghiên cứu chế phẩm sản xuất bột giấy: Xác lập quy trình công nghệ mới
  • Ứng dụng CNSH trong ngành công nghiệp giấy và ván gỗ nhân tạo
  • uổi làm việc giữa Đoàn công tác kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ với Viện Công nghiệp giấy và xenluylô
  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giấy thân thiện môi trường