• Thị trường giấy và bột giấy tại Trung Quốc tháng 5/2020
  • Các nhà cung cấp chuẩn bị tăng giá bột giấy tại châu Âu
  • giấy thu hồi
  • NBSK
  • Tỷ lệ tái chế giấy tại châu Âu năm 2019 tăng tới 72%
  • dự án nhà máy giao long công ty dohaco bến tre
  • Thị trường bột giấy Trung Quốc: BHK tiếp tục giảm giá, NBSK giữ ổn định thấp
  • Diễn biến giá cổ phiếu giấy việt trì GVT từ đầu năm 2019 đến nay