• APP Trung Quốc mua lại Bohui Group, chiếm lĩnh thị phần bìa ngà có tráng tại Trung Quốc
  • Giá nhập khẩu RCP tăng mạnh tại châu Á
  • Oji Holdings tăng cường đầu tư sản xuất bìa hộp sóng tại Malaysia
  • ngành giấy
  • ND 40/2019/ND-CP và Thông tư 25/TT-BTNMT
  • Áp dụng công nghệ cao cho ngành công nghiệp giấy còn gặp khó khăn
  • AO Knauf Petroboard, Nga đặt mua máy mới từ Andritz
  • Century Textiles Ấn Độ, mở rộng sản xuất giấy in, viết, khởi chạy máy tissue mới