• kinh tế tuần hoàn VPPA
  • Jakarta Indonesia cấm túi nilon sử dụng một lần từ ngày 1 tháng 7
  • Quốc hội chính thức tán thành thông qua Hiệp định EVFTA, EVIPA
  • Luật bảo vệ môi trường Thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
  • Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19
  • Tiếp sức cho doanh nghiệp xuất khẩu trang thiết bị y tế
  • Dịch bệnh được kiểm soát, xuất khẩu sang Trung Quốc khởi sắc trở lại