Ấn phẩm công nghiệp giấy số 5 – 2019

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam xin gửi đến Quý vị Hội viên, bạn đọc ấn phẩm CÔNG NGHIỆP GIẤY số 5-2019 (Lưu hành nội bộ).  Số này gồm: Thị trường – đầu tư – Cung cầu bột hoà tan (DP) toàn cầu trong những năm tới – Thị trường xuất nhập khẩu … Đọc tiếp Ấn phẩm công nghiệp giấy số 5 – 2019