Ban chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam khóa VII (2023 – 2028)

Ngày 03-09-2018
VPPA-Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2023-2028) các Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra… Trong đó, ông Hoàng Trung Sơn được Hội nghị nhất trí bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, ông Lương Văn Thành và ông Phan Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội. Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM KHÓA VII

STT Họ và tên Nam/Nữ Chức danh trong Hiệp hội Chức vụ ở đơn vị hội viên Đơn vị hội viên
1 Hoàng Trung Sơn Nam Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
2 Đặng Văn Sơn Nam Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội viên cá nhân Hội viên cá nhân
3 Phan Hưng Nam Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Vạn Điểm
4 Lương Văn Thành Nam Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Hải Bến Tre
5 Nguyễn Trọng An Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuận Phát Hưng
6 Dương Quốc Bảo Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Mạc Tích
7 Liêu Kiên Cường Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP DVTM Giấy Thuận An
8 Trần Kim Gia Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Hoàng Hà
9 Lê Công Hoàng Nam Ủy viên Ban Chấp hành Quyền TGĐ Tổng Công ty Giấy Việt Nam
10 Nguyễn Văn Hiện Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì
11 Đoàn Thế Huy Nam Ủy viên Ban Chấp hành Phó TGĐ Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu
12 Lương Như Huỳnh Nam Ủy viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty TNHH Giấy Xuân Mai
13 Đinh Như Kiêm Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Hưng Hà
14 Ngô Văn Khanh Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Bắc Giang
15 Đào Vũ Lâm Nam Ủy viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Giấy Rạng Đông
16 Ngô Xuân Lợi Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng SX&TM Phú Lâm
17 Nguyễn Tuấn Minh Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP MIZA
18 Nguyễn Nhân Phúc Nam Ủy viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Phúc
19 Ngô Hữu Phương Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Giấy HKB-Hoa Lư
20 Cao Văn Sơn Nam Ủy viên Ban Chấp hành Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy-Xenluylô
21 Vũ Quốc Tiến Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương
22 Hà Ngọc Thống Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc & Thương mại Á Châu
23 Hoàng Minh Thông Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ
24 Trần Quang Trị Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Giấy Đức Toàn
25 Nguyễn Đình Tuấn Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng