HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Điện thoại: 024.6654.2872