• Dohaco trình điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2020 lên 300 tỷ, cổ tức lên 45%
  • Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành giấy đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
  • 13 dạng phế liệu bị loại khỏi danh mục được phép nhập khẩu
  • Amcor phát triển túi kéo có thể tái chế đầu tiên trên thế giới
  • Hà Nội: Lượm hàng tấn giấy vụn, quần áo cũ để làm đồ tái chế
  • Thông kê sản xuất, tiêu thụ giấy in-viết, bìa gấp hộp tại Mỹ tháng 5/2020
  • Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng.
  • Đề xuất dân bán rác thải, công ty thu gom trả tiền