• ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-cong-nghe-cao-huong-di-gia-tang-gia-tri-san-pham
  • che-pham-sinh-hoc-giup-phan-huy-nhua-cay-trong-san-xuat-bot-giay
  • giay-ve-sinh-co-chieu-dai-vo-tan
  • giay-chong-tham-dau-mo-san-pham-moi-cua-vien-cong-nghiep-giay-va-xenluylo
  • Bộ sản phẩm của đề tài: enzyme trợ nghiền và giấy tissue thành phẩm. Ảnh: congnghiepsinhhocvietnam.com.vn.
  • Nghiên cứu chế phẩm sản xuất bột giấy: Xác lập quy trình công nghệ mới
  • Ứng dụng CNSH trong ngành công nghiệp giấy và ván gỗ nhân tạo