1.Lịch sử hình thành:

Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 73/2018/QĐ-VPPA, ngày 11/9/2018.

Ngày 05/10/2018, Trung tâm được cấp Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1980, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành giấy Việt Nam phát triển bền vững, Trung tâm đề ra mục tiêu trở thành tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị tư vấn đầu tư hàng đầu ngành giấy Việt Nam.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn:

  • Sứ mệnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành giấy Việt Nam phát triển bền vững.
  • Tầm nhìn: Trở thành tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị tư vấn đầu tư hàng đầu ngành giấy Việt Nam.