• Trung Quốc miễn thuế nhập khẩu đối với giấy bao bì hòm hộp tái chế của Lào