NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

Ngày 16-06-2017
VPPA-NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 10/2017/VPPA                             […]

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 10/2017/VPPA                                                        

            Bình Dương,  ngày 16 tháng  06 năm 2017

Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (Khóa V) (sau đây viết tắt là BCH Hiệp hội) đã họp lần thứ V vào ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Công ty CP Giấy An Bình – Việt Nam.

Hội nghị BCH lần thứ V là Hội nghị BCH mở rộng

Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp hội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các uỷ viên BCH sau: Hàn Vinh Quang, Võ Văn Tâm, Vũ Ngọc Bảo, Hoàng Trung Sơn, Nguyễn Nhân Phượng, Dương Văn Cào, Vũ Thanh Bình, Nguyễn Thị Thuý, Phan Hưng, Lê Quang Hùng, Hà Ngọc Thống, Hoàng Phùng. Vắng: Phan Quang Thuận và Vũ Thị Hồng Mận.

Lãnh đạo các đơn vị hội viên tham dự Hội nghị BCH lần thứ V mở rộng gồm các ông, bà sau: Cao Tiến Vị (Công ty CP Giấy Sài Gòn), Nguyễn Đình Tuấn (Công ty CP Thương mại Dịch vụ Giấy Việt), Phạm Văn Dũng (Công ty TNHH Giấy Xuân Mai), Đoàn Thế Huy (Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu), Tô Mỹ Châu (Công ty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng).

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình phát triển ngành giấy 05 tháng đầu năm 2017; hoạt động của Hiệp hội từ Hội nghị lần thứ IV tới nay; về việc kiểm toán các báo cáo tài chính 2016 của Hiệp hội; về Chương trình công tác của Hiệp hội; về chuẩn bị Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam vào cuối năm 2017

Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2017) 

QUYẾT NGHỊ 

 1. Thông qua Báo cáo về tình hình ngành giấy Việt Nam và công tác Hiệp hội hiện nay.
 2. Ban Chấp hành Hiệp hội hoan nghênh các đơn vị hội viên đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững và phát triển sản xuất và tin tưởng rằng các đơn vị hội viên tiếp tục vượt qua mọi thách thức, đảm bảo đơn vị sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững.
  1. Hội nghị nhận định hiện tại các doanh nghiệp ngành giấy Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa công suất đến 50.000 tấn/năm đang đứng trước những thách thức rất lớn do đầu tư lớn và hiện đại của các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài (FDI).

              Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải thực sự hiểu được những thách thức đang đe doạ sự tồn tại của mình; sau đó nhanh chóng khắc phục những gì cản trở sự phát triển của mình: dây chuyền thiết bị nào không thể nâng cấp hiệu quả thì tiếp tục khai thác một vài năm nữa rồi loại bỏ; dây chuyền nào có thể nâng cấp thì nâng cấp ngay có tính tới yếu tố số hoá; đầu tư thiết bị mới tương đối tiên tiến, ít nhất với công suất khoảng 500 tấn/ngày; về lâu dài phải đầu tư hiện đại, ngang bằng với các doanh nghiệp FDI hoặc tốt hơn. Ngoài ra còn cần phải nhanh chóng đổi mới trong tiếp cận thông tin, quản lý, đào tạo nhân lực…

 1. Khẳng định thời gian qua Hiệp hội (hội viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Văn phòng Hiệp hội) đã cố gắng hết mức kiến nghị đối với những quy định mới làm môi trường kinh doanh của ngành giấy ngày một khó khăn.
 2. Công tác đóng góp hội phí trong thời gian qua có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị hội viên đóng dưới mức quy định, hoặc chưa đóng góp.

Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị Ban Chấp hành hai Chi hội tiếp tục động viên các hội viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định đóng góp hội phí của Hiệp hội.

 1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.
 2. Thông qua Chương trình công tác của Hiệp hội trong thời gian còn lại của năm 2017.
 3. Thành lập Tiểu ban Chuẩn bị Đại hội toàn thể hội viên lần thứ VI do ông Hàn Vinh Quang làm Trưởng Tiều ban, gồm các uỷ viên Ban Thường vụ (Võ Văn Tâm, Vũ Ngọc Bảo, Nguyễn Nhân Phượng và Hoàng Trung Sơn) để làm công tác chuẩn bị Đại hội.
 4. Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam có văn bản hướng dẫn Chi hội I và Chi hội II tổ chức hội nghị chuẩn bị Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam trong quý IV/2017.
 5. Chi hội I và Chi hội II tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên thảo luận các văn kiện của Đại hội và các công tác tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.
 6. Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam liên hệ lần cuối với các hội viên chưa đóng góp hội phí năm 2016. Sau đó làm thủ tục chấm dứt tư cách hội viên đối với các hội viên sau khi được nhắc nhở lần cuối vẫn không đóng góp hội phí.
 7. Ban hành mẫu cung cấp thông tin thường kỳ và đề nghị các hội viên gửi thông tin trung thực để Hiệp hội tổng hợp, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin trở lại cho hội viên.
 8. Ban Chấp hành Hiệp hội tin tưởng Chi hội I và Chi hội II tổ chức tốt hoạt động của Chi hội và đạt được nhiều thành quả trong hoạt động Chi hội nhất là trong việc thông tin định kỳ của hội viên và tư vấn cho hội viên trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. 

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

                                                                                        HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng