NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ IV BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

Ngày 29-07-2016
VPPA-NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ IV BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số  18/2016/VPPA                              […]

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ IV BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  18/2016/VPPA                                                    Hà Nội,  ngày  29 tháng  07 năm 2016

Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (Khóa V) (sau đây viết tắt là BCH Hiệp hội) đã họp lần thứ IV vào ngày 29 tháng 07 năm 2016 tại Hà Nội.

Hội nghị BCH lần thứ IV là Hội nghị BCH mở rộng

Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp hội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các uỷ viên BCH sau: Hàn Vinh Quang, Võ Văn Tâm, Vũ Ngọc Bảo, Hoàng Trung Sơn, Nguyễn Nhân Phượng, Dương Văn Cào, Nguyễn Thị Hồng Mận, Vũ Thanh Bình, Nguyễn Thị Thuý, Phan Hưng, Lê Quang Hùng.

Lãnh đạo các đơn vị hội viên tham dự Hội nghị BCH lần thứ IV mở rộng gồm: Ngô Xuân Lợi, Ngô Văn Khanh, Hoàng Minh Thông, Nguyễn Đình Tuấn, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Văn Hiện, Vũ Xuân Thuỷ, Trần Văn Nhớ.

Ông Lê Hoàng Phước không tham dự được Hội nghị, đã gửi phát biểu tới Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình phát triển ngành giấy nửa đầu năm 2016; hoạt động của Hiệp hội từ Hội nghị lần thứ III tới nay; về việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Hiệp hội; về Chương trình công tác của Hiệp hội; về định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2017)

QUYẾT NGHỊ 

 1. Thông qua Báo cáo về tình hình ngành giấy Việt Nam và công tác Hiệp hội hiện nay.
 2. Ban Chấp hành Hiệp hội hoan nghênh các đơn vị hội viên đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững và phát triển sản xuất và tin tưởng rằng các đơn vị hội viên tiếp tục vượt qua mọi thách thức, đảm bảo đơn vị sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững.
 3. Khẳng định thời gian qua Hiệp hội (hội viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Văn phòng Hiệp hội) đã cố gắng hết mức kiến nghị đối với những quy định mới làm môi trường kinh doanh của ngành giấy ngày một khó khăn.
 4. Thời gian qua, các Chi hội đã tích cực đôn đốc các hội viên đóng hội phí, nên hầu hết các đơn vị hội viên đều đóng góp hội phí đúng mức quy định, đúng thời gian. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị hội viên đóng dưới mức quy định, hoặc chưa đóng góp.

Do việc đôn đốc hội viên đóng hội phí đủ và đúng thời gian là trách nhiệm của Ban Chấp hành các Chi hội, nên Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị Ban Chấp hành hai Chi hội động viên các hội viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Hiệp hội.

 1. Công tác báo cáo định kỳ là mặt công tác yếu nhất của Hiệp hội trong nhiều năm qua và cho đến nay vẫn chưa khắc phục được.
 2. Ban Kiểm soát Hiệp hội tập trung kiểm soát việc thực hiện quy định báo cáo định kỳ và đóng góp hội phí.
 3. Ghi nhận sự sinh hoạt và hoạt động đều đặn của Chi hội II năm 2015. Ghi nhận và hoan nghênh Chi hội I đang có bước chuyển tích cực trong sinh hoạt Chi hội.
 4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.
 5. Thông qua Chương trình công tác của Hiệp hội trong thời gian còn lại của năm 2016.
 6. Giao Ban Thường vụ và các Chủ tịch Chi hội I và Chi hội II chuẩn bị nhân sự cho Đại hội toàn thể hôi viên Hiệp hội lần thứ VI năm 2017.
 7. Triệu tập Hội nghị toàn thể hội viên để thào luận về định hướng phát triển ngành giấy và đầu tư của các doanh nghiệp ngành giấy trong tương lai ngày 29/08/2016 tại Tp. Cần Thơ
 8. Bầu bổ sung 3 ủy viên BCH trong kỳ họp BCH tới.
 9. Đề nghị bổ sung nội dung “Các ủy viên BCH không ủy quyền ủy viên khác họp thay trong Hội nghị BCH” vào Quy chế hoạt động của BCH Hiệp hội.
 10. Tổ chức Hội nghị chuyên bàn về cách thức giải quyết những khó khăn trong việc sản xuất giấy từ giấy thu hồi trước ngày 30/11/2015.
 11. Ban Chấp hành Hiệp hội tin tưởng Chi hội I và Chi hội II tổ chức tốt hoạt động của Chi hội và đạt được nhiều thành quả trong hoạt động Chi hội nhất là trong công tác báo cáo định kỳ của hội viên và tư vấn cho hội viên trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
                                                                           HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng