VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 59 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 024 6654 2872;  E-mail: vanphong.vppa@gmail.com.