NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ III BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

Ngày 21-08-2015
VPPA-NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ III BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM                                                       […]

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ III BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số  29/2015/VPPA                                                    

Thành phố Huế,  ngày  21 tháng  08 năm 2015

 

Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (Khóa V) (sau đây viết tắt là BCH Hiệp hội) đã họp lần thứ III vào ngày 21 tháng 08 năm 2015 tại Tp. Huế.

Ông Võ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội, thay mặt Chủ tịch chủ trì Hội nghị, theo Giấy ủy quyền.

BCH Hiệp hội gồm 16 ủy viên, trong đó có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Tham dự cuộc họp có 9 ủy viên BCH, vắng mặt 07 ủy viên.

Các ủy viên vắng mặt gồm: ông Hàn Vinh Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Giấy An Bình; ông Vũ Xuân Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hapaco; ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Giấy Trúc Bạch; ông Hà Ngọc Thống, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc & Thương mại Á Châu, ông Phan Quang Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Miền Tây, bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Công ty CP Giấy Linh Xuân.

Với số ủy viên tham dự cuộc họp 9/16, theo Điều lệ, Ban Chấp hành Hiệp hội hội đủ điều kiện tiến hành Hội nghị lần thứ III BCH Hiệp hội.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình phát triển ngành giấy nửa đầu năm 2015; hoạt động của Hiệp hội từ Hội nghị lần thứ II tới nay; về việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Hiệp hội và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Dịch vụ ngành giấy năm 2013; về Chương trình công tác của Hiệp hội; về công tác đóng góp hội phí; báo cáo định kỳ; sinh hoạt Chi hội và các ban chuyên môn.

Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2017) 

QUYẾT NGHỊ 

 1. Thông qua Báo cáo về tình hình ngành giấy Việt Nam và công tác Hiệp hội hiện nay.
 2. Ban Chấp hành Hiệp hội hoan nghênh các đơn vị hội viên đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững và phát triển sản xuất và tin tưởng rằng các đơn vị hội viên tiếp tục vượt qua mọi thách thức, đảm bảo đơn vị sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững.
 3. Khẳng định thời gian qua Hiệp hội (hội viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Văn phòng Hiệp hội) đã cố gắng hết mức kiến nghị đối với những quy định mới làm môi trường kinh doanh của ngành giấy ngày một khó khăn.
 4. Ban Chấp hành Hiệp hội ghi nhận toàn Hiệp hội đã làm tốt công tác phát triển hội viên trong thời gian qua và tin tưởng rằng các hội viên, Chi hội sẽ tích cực tuyên truyền để các doanh nghiệp chưa phải hội viên trở thành hội viên của Hiệp hội trong thời gian tới.
  1. Thời gian qua, các Chi hội đã tích cực đôn đốc các hội viên đóng hội phí, nên hầu hết các đơn vị hội viên đều đóng góp hội phí đúng mức quy định, đúng thời gian. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị hội viên đóng dưới mức quy định, hoặc chưa đóng góp.

Do việc đôn đốc hội viên đóng hội phí đủ và đúng thời gian là trách nhiệm của Ban Chấp hành các Chi hội, nên Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị Ban Chấp hành hai Chi hội động viên các hội viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Hiệp hội.

 1. Công tác báo cáo định kỳ là mặt công tác yếu nhất của Hiệp hội trong nhiều năm qua. Do vậy từ nay chúng ta cương quyết thực hiện quy định về báo cáo định kỳ của Hiệp hội. Đề nghị hai Chi hội coi công tác báo cáo định kỳ của hội viên của Chi hội là công việc quan trọng trong hoạt động Hiệp hội.
 2. Ban Kiểm soát Hiệp hội tập trung kiểm soát việc thực hiện quy định báo cáo định kỳ và đóng góp hội phí.
 3. Ghi nhận sự sinh hoạt và hoạt động đều đặn của Chi hội II năm 2014. Ghi nhận và hoan nghênh Chi hội I đang có bước chuyển tích cực trong sinh hoạt Chi hội từ nay đến cuối năm 2015.
 4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam và của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Dịch vụ ngành giấy.
 5. Thông qua Chương trình công tác của Hiệp hội trong thời gian còn lại của năm 2015.
 6. Bầu bổ sung 3 ủy viên BCH trong kỳ họp BCH tới.
 7. Đề nghị bổ sung nội dung “Các ủy viên BCH không ủy quyền ủy viên khác họp thay trong Hội nghị BCH” vào Quy chế hoạt động của BCH Hiệp hội.
 8. Tổ chức Hội nghị chuyên bàn về cách thức giải quyết những khó khăn trong việc sản xuất giấy từ giấy thu hồi trước ngày 30/11/2015.
 9. Ban Chấp hành Hiệp hội tin tưởng Chi hội I và Chi hội II tổ chức tốt hoạt động của Chi hội và đạt được nhiều thành quả trong hoạt động Chi hội nhất là trong công tác báo cáo định kỳ của hội viên và tư vấn cho hội viên trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. 

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

        VÕ VĂN TÂM

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng