Bản tin tháng 6/2021

Ngày 17-06-2021
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 5 – tháng 6/2021 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư 

ABB cung cấp hệ thống điều hành sản xuất cho SAPPI

Valmet mua lại hai công ty cung cấp thiết bị môi trường

Zhejiang Jingxing có kế hoạch xây dựng khu công nghiệp P&B 2 triệu tấn/năm tại Giang Tô, Trung Quốc

     >>> Xem BẢN TIN THÁNG 6

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng