Bản Tin VPPA tháng 03/2024

Ngày 10-04-2024
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước à thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 03 – tháng 03/2024 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư- kinh tế 

ANDRITZ khởi động dây chuyền sản xuất giấy tissue thứ hai tại Giấy Xương Giang, Việt Nam

West Fraser và Mercer tuyên bố giải thể liên doanh Giấy và Bột giấy Cariboo

SteamDry: Giải pháp sấy khô bền vững tiên phong cho ngành giấy

>>>XEM BẢN TIN THÁNG 03-2024

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng