Bản Tin VPPA tháng 11/2023

Ngày 02-12-2023
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước à thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 11 – tháng 11/2023 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư- kinh tế 

Đoàn Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tham dự Hội nghị Công nghiệp Giấy và Bột giấy Châu Á lần thứ 7

ABB mở rộng Trung tâm EURC phục vụ Ngành Giấy và Bột Giấy

Nhà máy Tái chế Giấy mới sẽ được xây dựng ở Đông Nam Queensland, Úc

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

   >>>XEM BẢN TIN THÁNG 11/2023

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng