Bản Tin VPPA tháng 12/2023

Ngày 04-01-2024
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước à thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 11 – tháng 12/2023 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư- kinh tế 

Giấy và Bột Giấy Châu Á (APP) thúc đẩy tăng trưởng thị trường Trung Đông và Châu Phi với các giải pháp đóng gói mới

Baotuo cung cấp giấy chuyền sản xuất Tissue tốc độ cao cho Giấy Hưng Thịnh

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

>>>XEM BẢN TIN THÁNG 12/2023

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng