Báo cáo Sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 09 tháng năm 2012

Ngày 29-10-2012
VPPA-9 tháng đầu năm 2012, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức: sức mua của người dân chững lại, sản phẩm tồn kho cao; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, lãi suất […]

9 tháng đầu năm 2012, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức: sức mua của người dân chững lại, sản phẩm tồn kho cao; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế… đã có tác động nhất định đến giá thành sản phẩm, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, cũng như các chương trình đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm: Báo cáo Sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 09 tháng năm 2012

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng