Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng

Ngày 30-03-2020
VPPA-Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng nhất để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng do tác động của dịch COVID-19. Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 126/TB-VPCP kết […]

Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng nhất để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng do tác động của dịch COVID-19.

Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 126/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Thông báo nêu rõ: Hiện nay, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới các mặt kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và tham khảo ý kiến các chuyên gia, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Chưa xem xét, đề xuất việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đã được nêu tại Kết luận số 63-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng nhất để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng do tác động của dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% số kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; có biện pháp, giải pháp cụ thể và chế tài mạnh mẽ trong triển khai.

Thông báo Kết luận nêu rõ: Chính phủ đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông (8 dự án) và Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ từ đầu tư theo hình thức đối tác công-tư sang đầu tư công; bố trí mức vốn phù hợp từ nguồn tăng thu và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019 cho Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, đường cất hạ cánh, đường lăn của 2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất; cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (kèm theo cắt giảm 5% so với dự toán) khi triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tín dụng, giải quyết nhanh thủ tục hành chính, sớm thực hiện việc gia hạn, giảm thuế, phí liên quan cho doanh nghiệp, hỗ trợ các sản phẩm trong nước, xúc tiến, mở rộng các thị trường xuất khẩu.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh, tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế để xem xét, đề xuất gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm kích thích tăng trưởng vào thời điểm phù hợp; triển khai các giải pháp để bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng do Nhà nước định giá, đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp, bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Theo Vietnam+

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng