Heinzel tăng giá giấy đế sóng tái chế 85 Euro/tấn từ ngày 1/3/2024

Ngày 23-02-2024
VPPA-BRUSSELS, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (Fastmarkets RISI) - Công ty con Laakirchen Paper của Tập đoàn Heinzel đã thông báo tăng giá Euro 85/tấn ($92/tấn) đối với tất cả các sản phẩm giấy đế sóng tái chế của tập đoàn từ ngày 1 tháng 3.

Heinzel Paper

Công ty cho rằng việc tăng giá này là do chi phí cao và giá thấp kéo dài khiến ngành không có đủ lợi nhuận.

“Do đó, việc thực hiện việc điều chỉnh giá này trở nên cấp thiết để duy trì nguồn cung bền vững cho ngành công nghiệp giấy sóng,” Người của công ty tuyên bố.

 

Nguồn: Risi

Biên dịch và tổng hợp VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng