Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 13-08-2019
VPPA-Chiều 9/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. […]

Chiều 9/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Tham dự có tham gia của các GS.TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam; GS.TS. Đặng Kim Chi, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; PGS.TS. Trương Mạnh Tiến, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam; TS. Hoàng Dương Tùng, Hội không khí sạch Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành Trung ương cùng thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Nhóm chuyên gia và ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đủ cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề môi trường đặt ra của giai đoạn phát triển mới.

BT Ketluan1
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tai cuộc họp

 

Bên cạnh đó, với tiến trình hội nhập hiện nay của đất nước, nhu cầu hiện nay cần tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ, phương thức quản lý, hướng tiếp cận quản lý môi trường mới. “Luật Bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới phải tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý đồng bộ về BVMT nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác BVMT, thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, bên cạnh đó, có nhiều bộ luật sửa đổi khác khiến Luật bảo vệ môi trường 2014 chưa thể đáp ứng được thực tế hiện nay. Là cơ chuyên trách của Quốc hội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận những ý kiến chuyên gia, nhà quản lý để bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước về BVMT và phát triển bền vững.

PhanXuanDung
Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng phát biểu.
Ông Phan Xuân Dũng cũng đề nghị các ý kiến đóng góp sửa đổi cần phải chú trọng đến việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo hướng xác định rõ đối tượng; phân loại theo mức độ tác động môi trường; tiếp cận quản lý môi trường phù hợp với từng giai đoạn theo vòng đời dự án đầu tư…

 

Các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội thảo đã tập trung thảo luận xung quanh những vấn đề để ngành TN&MT phải đổi mới, kết hợp với nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có bộ luật tiên tiến; đồng thời đẩy mạnh cơ chế phối hợp, trao đổi đồng thuận; tìm các chuyên gia nghiên cứu từ khâu triển khai gắn với thực tiễn, bên cạnh các chuyên gia về kỹ thuật, kinh tế và quản lý.

GS Mai Trọng Nhuận
Giáo sư Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu.
Ban soạn thảo cũng đã thống nhất 12 nội dung và chia làm hai nhóm thực hiện: trong đó các quy định cần được chi tiết hóa để triển khai, tháo gỡ những vướng mắc giữa Luật Bảo vệ môi trường với các luật khác, các chính sách cần đề cao tính bao quát, xu hướng tiếp cận và thay đổi, bảo đảm phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hội nhập quốc tế; tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ, phương thức, xu hướng quản lý môi trường mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng