Tài liệu hội thảo Hội nghị toàn thể Hội viên Chi hội II – Lần 05 tại Huế

Ngày 10-09-2018
VPPA-Tài liệu hội thảo Hội nghị toàn thể Hội viên Chi hội II - Lần 05 tại Huế 1/ Báo cáo Đổi mới và phát triển thông qua thực hiện 5S (Công ty CP giấy An Bình). Tải tài liệu 2/ Báo cáo cải tiến thiết bị của tổ cơ khí ban tư vấn (Công ty CP Đức […]

Tài liệu hội thảo Hội nghị toàn thể Hội viên Chi hội II - Lần 05 tại Huế

1/ Báo cáo Đổi mới và phát triển thông qua thực hiện 5S (Công ty CP giấy An Bình). Tải tài liệu

2/ Báo cáo cải tiến thiết bị của tổ cơ khí ban tư vấn (Công ty CP Đức Toàn) Tải tài liệu

3/ Chuyên đề về Lò hơi Bách Khoa Á Châu. Tải tài liệu

4/ Chuyên đề giải pháp công nghệ của ABB. Tải tài liệu

5/ Voith IHI giới thiệu công nghệ mới. Tải tài liệu

Bình luận của bạn

Tin liên quan

  • ban-tin-vppa-thang-04-2023
  • ban-tin-thang-03-2023

Tin đã đăng