Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 12/2019

Ngày 02-03-2020
VPPA-Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 12/2019 tiêu thụ bột giấy toàn cầu tăng 21%, đạt 5,123 triệu tấn, tăng so với 4,234 triệu tấn trong tháng 12/2018. Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,041 triệu tấn trong tháng […]

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 3/2020

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 12/2019 tiêu thụ bột giấy toàn cầu tăng 21%, đạt 5,123 triệu tấn, tăng so với 4,234 triệu tấn trong tháng 12/2018.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,041 triệu tấn trong tháng 12, tăng so với mức 1,987 triệu tấn trong tháng 11.

Trong khi đó, tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 2,922 triệu tấn, tăng so với mức 2,320 triệu tấn trong tháng 11/2019.

Tồn kho bột giấy toàn cầu trong tháng 12 của nhà sản xuất giảm, còn 37 ngày cung cấp (37 ngày bột BSK và 37 ngày bột BHK) và thấp hơn mức tồn kho tháng 12/2018 là 13 ngày./.

Theo RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng