Thống kê giấy thu hồi, giấy bao bì hòm hộp và giấy bìa gấp hộp thị trường Mỹ tháng 5/2020

Ngày 29-06-2020
VPPA-Theo số liệu thống kê giấy RCP, giấy OCC, giấy bìa gấp hộp tháng 5/2020 của Hiệp hội Giấy & Lâm nghiệp Mỹ (AF & PA), tồn kho tại Mỹ đã được công bố vào ngày 18/6.

Thống kê giấy thu hồi, giấy bao bì hòm hộp và giấy bìa gấp hộp thị trường Mỹ tháng 5/2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo số liệu thống kê giấy thu hồi (RCP) tháng 5/2020 của Hiệp hội Giấy & Lâm nghiệp Mỹ (AF & PA), tồn kho tại Mỹ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tiêu thụ trong tháng 5 đạt mức 2,52 triệu tấn, giảm 2% so với tháng 5/2019. Trong 5 tháng đầu năm 2020, tiêu thụ đạt 13,212 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Tồn kho giấy thu hồi cuối tháng 5 ở mức 792.700 tấn, tăng 6% so với tháng 4/2020 và tăng 12% so với tháng 5/2019.

Tiêu thụ giấy hỗn hợp (mixed paper) trong tháng 5 đạt 35.300 tấn, tăng 4% so với tháng 5/2019. 5 tháng đầu năm 2020 đạt 1.795 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm tháng năm 2019. Tồn kho giấy hỗn hợp vào cuối tháng 5 ở mức 96.500 tấn, giảm 2% so với tháng 4/2020 và tăng 1% so với tháng 5/2019.

Tổng tiêu thụ OCC trong tháng 5 ở mức  457.000 tấn,  giảm 3% so với tháng 5/2019. 5 tháng đầu năm 2020 đạt 9,33 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm tháng năm 2019. Tồn kho của OCC vào cuối tháng 5 ở mức 457.000 tấn, tăng 11% so với tháng 4/2020 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

    >>> Tồn kho bột giấy toàn cầu tiếp tục gia tăng, dự báo giá sẽ giảm tại Trung Quốc

Bên cạnh số liệu thống kê RCP, AF&PA cũng công bố số liệu của 2 sản phẩm giấy giấy: giấy bao bì hòm hộp và giấy bìa gấp hộp. Theo đó, tổng tiêu thụ giấy bao bì hòm hộp & giấy bìa gấp hộp trong tháng 5 đã tăng 2% so với tháng 5/2019.

Tỷ lệ hoạt động của các nhà máy sản xuất đạt 83,8 phần trăm, giảm 1,8 điểm so với tháng 5/2019 và giảm 1,4 điểm từ đầu năm đến nay, tồn kho cuối tháng 5 tăng 18.000 tấn so với tháng trước và tăng 18.000 tấn so với tháng 5/2019.

Tổng sản lượng trong tháng 5 đã tăng 1% so với tháng 5/2019 và tăng 6% so với cùng kỳ 5 tháng năm 2019. Sản lượng giấy bao bì hòm hộp xuất khẩu tháng 5/2020 tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 41% từ đầu năm đến nay.

Tỷ lệ hoạt động của các nhà máy sản xuất đạt 90,3%, về cơ bản không thay đổi nhiều so với tháng 5/2019 (-0,2 điểm) và tăng 4,4 điểm từ đầu năm đến nay. Tồn kho cuối tháng 5 đã tăng 39.000 tấn so với tháng trước và tăng 77.000 tấn so với tháng 5/2019./.

Theo Fastmarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng