Trung Quốc cấp phép hạn ngạch nhập khẩu RCP mới, cắt giảm 37,5%

Ngày 15-05-2019
VPPA-Ngày 10 tháng 5 năm 2019  – Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE) đã phát hành đợt giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) mới, với khối lượng 229.530 tấn. Đợt cấp phép lần thứ 7 này được ban hành cho 11 công ty, mỗi công ty nhận được hạn ngạch giảm […]

Ngày 10 tháng 5 năm 2019  – Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE) đã phát hành đợt giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) mới, với khối lượng 229.530 tấn. Đợt cấp phép lần thứ 7 này được ban hành cho 11 công ty, mỗi công ty nhận được hạn ngạch giảm 37,5% so với kế hoạch năm 2019 trước đó của họ.

Tính đến hết đợt cấp phép lần thứ 7 này, tổng số giấy phép nhập khẩu RCP năm 2019 đã đạt 8,23 triệu tấn. Cũng với khoảng thời này năm 2018, MEE đã ban hành 12 đợt cấp phép với tổng khối lượng 10,8 triệu tấn. Trong năm 2018, Trung Quốc cấp tổng cộng 18,2 triệu tấn giấy phép nhập khẩu RCP. Dự kiến hạn ngạch cho cả năm 2019 sẽ giảm xuống chỉ còn 11-12 triệu tấn.

Trong đợt cấp phép lần này, Hebei Huatai Paper, công ty con của Nhà sản xuất giấy in báo Shandong Huatai Paper, được cấp hạn ngạch lớn nhất, với khối lượng 100.000 tấn. Năm 2018, Hebei Huatai Paper không được cấp phép nhập khẩu RCP, vì công ty vi phạm các quy định môi trường. Do nhu cầu giấy in báo bị sụt giảm đáng kể ở Trung Quốc, Hebei Huatai Paper đã cải tạo dây chuyền sản xuất giấy in báo và chuyển sang sản xuất giấy in, viết không tráng và giấy lớp sóng tái chế./.

Theo Fastmarkets RISI/15.5.2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng