PROFILE TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VPPA

1.Lịch sử hình thành:

Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 73/2018/QĐ-VPPA, ngày 11/9/2018.

Ngày 05/10/2018, Trung tâm được cấp Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1980, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành giấy Việt Nam phát triển bền vững, Trung tâm đề ra mục tiêu trở thành tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị tư vấn đầu tư hàng đầu ngành giấy Việt Nam.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn:

 • Sứ mệnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành giấy Việt Nam phát triển bền vững.
 • Tầm nhìn: Trở thành tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị tư vấn đầu tư hàng đầu ngành giấy Việt Nam.

 

3. Sơ đồ Trung tâm: 

4. Lĩnh vực hoạt động:

a. Khoa học công nghệ

 • – Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ ngành giấy và các lĩnh vực liên quan;
 • – Xây dựng chiến lược, định mức kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành giấy và các lĩnh vực liên quan;
 • – Hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, trình độ nhân sự ngành giấy và các lĩnh vực liên quan.

b. Dịch vụ tư vấn đầu tư

 • – Nghiên cứu thị trường, lựa chọn vị trí,xin cấp phép và chủ trương đầu tư dự án;
 • – Hỗ trợ quản lý dự án;
 • – Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật,….;
 • – Thiết kế, thẩm tra thiết kế công nghệ, điện, xây dựng và hệ thống phụ trợ,…..;
 • – Lập, thẩm tra dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế dự án, hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình, dự án;
 • – Lập, thẩm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu,thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,…;
 • – Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị;
 • – Chạy thử, dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.

c. Truyền thông, xúc tiến thương mại

 • – Thiết kế, quản lý hoạt động website Hiệp hội.
 • – Tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, hội nghị, hội thảo, đoàn ra, đoàn vào, diễn đàn, hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại,….;
 • – Xuất bản Bản tin, Tạp chí ngành giấy;
 • – Sản xuất, kinh doanh, xuất – nhập khẩu các sản phẩm giấy, bột giấy, vật tư, hóa chất, máy móc thiết bị ngành giấy và hàng hóa liên quan.

 

5. Công trình, dự án tiêu biểu:

a. Dự án nhà máy sản xuất giấy Tân Mai Miền Đông

 • – Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tân Mai Miền Đông – thành viên Công ty CP Tập đoàn Tân Mai.
 • – Chủng loại sản phẩm: Giấy bao bì công nghiệp.
 • – Quy mô dự án: 000 tấn/năm.
 • – Dịch vụ cung cấp:

           + Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh cho dự  án.

           + Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng xưởng OCC và XEO.

           + Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án.

           + Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

 • – Thời gian thực hiện: 2018 – 2020.

b. Dự án nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Tân Mai Kontum

 • – Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên – thành viên Công ty CP Tập đoàn Tân Mai.
 • – Chủng loại sản phẩm: Bột giấy BCTMP.
 • – Quy mô dự án: 000 tấn/năm.
 • – Dịch vụ cung cấp:

            + Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án.

            + Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

 • – Thời gian thực hiện: 2018 – 2020.

c. Dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền bột LBKP2 – Công ty CP giấy An Hòa

 • – Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giấy An Hòa.
 • – Chủng loại sản phẩm: Bột giấy LBKP.
 • – Quy mô dự án: 000 tấn/năm.
 • – Dịch vụ cung cấp:

            + Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án;

            + Thẩm tra thiết kế công nghệ của Nhà thầu nước ngoài;

            + Dịch Hồ sơ tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt;

            + Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

 • – Thời gian thực hiện: 2019– 2020.

d. Dự án đầu tư cải tạo hệ thống chứa và cấp vôi nhà máy giấy – Tổng công ty giấy Việt Nam

 • – Chủ đầu tư: Tổng Công ty giấy Việt Nam.
 • – Chủng loại sản phẩm: Vôi bột phục vụ sản xuất.
 • – Quy mô dự án: 900 tấn.
 • – Dịch vụ cung cấp:

             + Khảo sát địa chất công trình;

             + Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

             + Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình.

 • – Thời gian thực hiện: 2019.

e. Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Thái Bình Xanh

 • – Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thái Bình Xanh.
 • – Chủng loại sản phẩm: Bột hóa học tẩy trắng (BHKP).
 • – Quy mô dự án: 000 đến 700.000 tấn/năm.
 • – Dịch vụ cung cấp:

            + Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án;

            + Thẩm tra thiết kế công nghệ của Nhà thầu nước ngoài;

            + Dịch hồ sơ tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt;

            + Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập Báo cáo ĐTM;

            + Xin chủ trương đầu tư dự án.

 • – Thời gian thực hiện: 2019– 2020.

 

 6. Thông tin liên hệ:

 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VPPA
 • Địa chỉ: Phòng 37, tầng 3 số 59 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84)24.6654.2872
 • Email:vppacentre@gmail.com
 • Website:https://vppa.vn