Gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 05-11-2020
VPPA-Thực hiện Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020, ngày 29 tháng 10 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo số 76/TB-BTNMT.

gia-occ-my-nhap-khau-ngay-cang-tang-cao-o-dong-nam-a

Gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (viết tắt là Giấy xác nhận) đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp cho doanh nghiệp trực tiếp sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật bảo vệ môi trường 2014.

   >>> Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

Các doanh nghiệp có Giấy xác nhận thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐCP và Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP đã gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy xác nhận và đã được cơ quan nhà nước kiểm tra trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP, phải hoàn thiện các nội dung theo thông báo kết quả kiểm tra có được cấp lại, gia hạn Giấy xác nhận theo quy định.

Các doanh nghiệp có Giấy xác nhận được gia hạn phải chịu trách nhiệm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu; bảo đảm số lượng, tình trạng hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị sản xuất, tái chế phế liệu và các công trình bảo vệ môi trường; chất thải sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân; chi được nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất theo đúng nhu cầu và phải phù hợp với công suất, máy móc thiết bị sản xuất, tái chế; nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép trong thời gian gia hạn.

Một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được gia hạn Giấy xác nhận như sau:

  • Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn;
  • Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre;
  • Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung;
  • Công ty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang;
  • Công ty TNHH Giấy Kraft Vina;
  • Công ty TNHH xưởng Giấy Chánh Dương;

 

Nội dung chi tiết của thông báo số 76/TB-BTNMT: XEM TẠI ĐÂY

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng