Vinapaco hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018

Ngày 23-01-2019
VPPA-Ngày 22/1, Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Kết quả báo cáo cho thấy, Vinapaco hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

Ngày 22/1, Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Kết quả báo cáo cho thấy, Vinapaco hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

Cụ thể, sản xuất kinh doanh khối công nghiệp, tổng doanh thu đạt 2.599 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch năm. Sản xuất giấy các loại đạt 120.059 tấn, trong đó, giấy in, viết đạt 109.837 tấn, bằng 110% kế hoạch năm; Giấy tissue đạt 10.222 tấn, bằng 97% kế hoạch năm. Tiêu thụ giấy các loại đạt 113.153 tấn, trong đó giấy in, giấy viết đạt 103.486 tấn, bằng 104% kế hoạch năm; giấy tissue đạt 9.667 tấn, bằng 92% kế hoạch năm.

Năm 2018, Vinapaco nộp ngân sách 131 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm. Theo giải thích, lợi nhuận năm nay thấp do năm 2017, Vinapaco có hoàn nhập khoản trích dự phòng của Công ty CP tập đoàn Tân Mai.

Khối sản xuất kinh doanh lâm nghiệp cũng vượt các chỉ tiêu đề ra. Khai thác gỗ nguyên liệu giấy đạt 160.031 m3; Trồng rừng mới đạt 2.308 ha; Chăm sóc rừng đạt 7.998 ha; Bảo vệ rừng khép tán đạt 9.250 ha.

Vinapaco hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà VINAPACO đạt được năm 2018.

Theo báo cáo, Vinapaco nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công Thương trong công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo việc làm và nâng cao đáng kể thu nhập cho người lao động, duy trì tốt công tác văn hóa an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Vinapaco đã nhận diện được thời cơ thuận lợi của thị trường giấy từ đó quyết định không đóng máy bảo dưỡng, sửa chữa lớn vào tháng 10 như mọi năm mà tiếp tục duy trì sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sang năm 2019, Vinapaco định hướng tập trung chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh khối công nghiệp Bãi Bằng và Công ty giấy tissue Sông Đuống. Tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu Giấy Bãi Bằng và Giấy Watersilk. Tập trung cải tiến thiết bị công nghệ, giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, ổn định chạy máy, nâng cao tính hiệu quả…

Tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu tiến tới Cổ phần hóa Tổng công ty, trong đó trọng tâm xử lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam và tái cơ cấu Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam. Tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đầu tư; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo động lực để người lao động phấn đấu, gắn bó lâu dài với Tổng công ty…

Một số chỉ tiêu tài chính được Vianpaco đề ra năm 2019 gồm, tổng doanh thu đạt 2.606 tỷ đồng, bằng 100% ước thực hiện năm 2018 ; Nộp ngân sách đạt 121 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 75 tỷ đồng.

CNG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng