08 trang website của các tập đoàn sản xuất giấy & bột giấy lớn trên thế giới

Ngày 18-10-2012
VPPA-Xin giới thiệu 08 trang website của các tập đoàn sản xuất giấy & bột giấy lớn trên thế giới, mời các bạn đồng nghiệp rảnh rỗi vào xem để biết họ đang làm gì và chúng ta hiện nay đang ở đâu ! 1) http://www.internationalpaper.com/ASIA/EN/index.html 2) http://www.nipponpapergroup.com/e/index.html 3) http://www.ojiholdings.co.jp/english/index.html 4) http://www.saica.com/EN/Pages/Home.aspx 5) http://www.norskeskog.com/Home-3.aspx 6) […]

Xin giới thiệu 08 trang website của các tập đoàn sản xuất giấy & bột giấy lớn trên thế giới, mời các bạn đồng nghiệp rảnh rỗi vào xem để biết họ đang làm gì và chúng ta hiện nay đang ở đâu !

1) http://www.internationalpaper.com/ASIA/EN/index.html

2) http://www.nipponpapergroup.com/e/index.html

3) http://www.ojiholdings.co.jp/english/index.html

4) http://www.saica.com/EN/Pages/Home.aspx

5) http://www.norskeskog.com/Home-3.aspx

6) http://www.asiapulppaper.com/

7) http://www.ndpaper.com/eng/global/home.htm

8) http://www.leemanpaper.com/html/eng/home/index.jsp

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng