11 hiệp hội tiếp tục kiến nghị dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020

Ngày 13-10-2021
VPPA-11 hiệp hội cho rằng phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020 không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, mà còn cần làm rõ cơ sở pháp lý.

11-hiep-hoi-tiep-tuc-kien-nghi-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-2020

Chủ tịch của 11 hiệp hội ngành hàng lớn đã đồng loạt kiến nghị đến Chính phủ cùng bộ trưởng của 10 bộ sau khi nghiên cứu rất kỹ phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020 (do Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng), vì “thấy vẫn còn khá nhiều nội dung lớn không phù hợp với các luật hiện hành và điều kiện thực tiễn Việt Nam”.

Các hiệp hội ngành hàng nhấn mạnh những nội dung tiếp tục giữ lại trong dự thảo “không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, mà còn phát sinh thủ tục hành chính”.

Đặc biệt, việc “cần làm rõ cơ sở pháp lý” ở một số nội dung như báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đã nêu là hết sức quan trọng, bởi nghị định hướng dẫn chi tiết ban hành tới đây không được đưa ra những điều nằm ngoài quy định của Luật bảo vệ môi trường, không tạo mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác.

Cụ thể, các hiệp hội khẩn thiết kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường cần đơn giản, minh bạch hóa thủ tục cấp giấy phép môi trường và chuyển sang hậu kiểm thay vì chỉ tiền kiểm.

Cần sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định không phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư – kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Bãi bỏ việc thành lập Văn phòng EPR (quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – PV) và Hội đồng EPR do không có đề cập hay quy định trong Luật bảo vệ môi trường 2020, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Việc này chỉ làm tăng biên chế bất hợp lý và quy chế hoạt động có nhiều điểm trái với các luật hiện có.

Cần phải bổ sung khung pháp lý và khung pháp lý phải rõ ràng nhằm quản lý “đóng góp tài chính để tái chế bao bì, sản phẩm và xử lý chất thải” do các quy định trong dự thảo sử dụng khoản đóng góp này không đúng mục đích, trái luật.

Điều chỉnh tỉ lệ tái chế bắt buộc để tái chế sản phẩm, bao bì, tỉ lệ đóng góp để xử lý chất thải cho phù hợp dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn Việt Nam, không để mức quy định thiếu phù hợp, chưa rõ cơ sở khoa học, thiếu công bằng, phí chồng phí, gây khó khăn cho doanh nghiệp, tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Lùi lộ trình thực hiện đóng góp tái chế đến tháng 1-2025 để có thời gian xây dựng công nghiệp tái chế, chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng được khả thi, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thời gian phục hồi sau đại dịch COVID-19

Ngoài các kiến nghị nêu trên, các hiệp hội ngành hàng còn kiến nghị  Bộ Tư pháp cần thẩm định lại toàn bộ các nội dung còn chưa đúng, chưa phù hợp với các quy định pháp luật lẫn thực tế.

Đồng thời nhấn mạnh dự thảo cần tuân thủ đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ “đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất – kinh doanh”, cũng như các nghị quyết của Chính phủ “không làm tăng thêm quy định hành chính và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp”.

Việc tích hợp bảy giấy phép thành một giấy phép nhìn qua tưởng là cải cách, thực ra chỉ là bảy nội dung gộp vào một tờ giấy phép, song lại là nguy cơ lớn gây tăng thủ tục hành chính, khi chỉ một nội dung trong bảy nội dung thay đổi thì doanh nghiệp lại phải đi xin cấp lại giấy phép môi trường, với các thủ tục nhiêu khê.

    >>> Nghị định bảo vệ môi trường cần hạn chế tối đa tác động đến sản xuất kinh doanh

Theo Tuổi trẻ

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng