18 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 8 tháng

Ngày 28-08-2023
VPPA-Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,15 tỷ USD trong 8 tháng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đầu tư đăng ký mới và hoạt động góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng tăng.

Có hơn 1.920 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đăng ký mới đạt hơn 8,8 tỷ USD. So với cùng kỳ, số dự án tăng gần 70% và gần 40% xét về số vốn.

Đồng thời, có 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng mức đầu tư tăng thêm đạt hơn 4,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, có 2.268 lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị hơn 4,4 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượt giao dịch nhưng tăng gần 63% về số vốn.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tính tới 20/8, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 13 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ 2022, tăng 0,5 điểm phần trăm so với 7 tháng đầu năm.

Theo lĩnh vực, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD, chiếm gần 68% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 15% so với cùng kỳ.

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực hút vốn đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư hơn 1,76 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn đăng ký và giảm 47% so với cùng kỳ. Ngành tài chính – ngân hàng thu hút 1,54 triệu tỷ USD vốn FDI, gấp hơn 60 lần so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng đầu năm, Singapore là quốc gia dẫn đầu rót vốn FDI vào Việt Nam với tổng vốn hơn 3,83 tỷ USD, chiếm hơn 21% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 15% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,69 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư, tăng hơn 90% so với cùng kỳ.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu về nhận vốn FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 2,34 tỷ USD, chiếm gần 13% tổng vốn FDI và tăng mạnh gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 72% so với cùng kỳ. Tiếp theo là TP HCM, Bắc Giang, Bình Dương.

Quỳnh Trang

Nguồn: vnexpress.net

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng