Công văn 4178/TCMT-QLCT ngày 01.11.2018 của Bộ Tài nguyên-Môi trường

Ngày 05-11-2018
VPPA-Ngày 05.11.2018, Văn phòng Hiệp hội nhận được Công văn số 4178/TCMT-QLCT đề ngày 01.11.2018 của Bộ Tài nguyên – Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong việc nhập khẩu phế liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất. Trong thời gian vừa qua, Văn phòng Hiệp […]

Ngày 05.11.2018, Văn phòng Hiệp hội nhận được Công văn số 4178/TCMT-QLCT đề ngày 01.11.2018 của Bộ Tài nguyên – Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong việc nhập khẩu phế liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất.

Trong thời gian vừa qua, Văn phòng Hiệp hội đã rất tích cực tiếp cận với các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho các DN. Trong đó có 20 doanh nghiệp ngành giấy đang được Tổng cục môi trường thụ lý hồ sơ, có 02 doanh nghiệp là Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ và Công ty CP TM-KT Á Châu đã nhận được Giấy chứng nhận. Tổng cục môi trường đề nghị các công ty nhanh chóng hoàn tất hồ sơ bổ sung để việc cấp GCN được thực hiện nhanh chóng.

Công văn của VPPA ngày 19.10.2018: 2018.11.05 Cong van so 87 VPPA

Công văn của TCMT-QLCT ngày 01.11.2018: CV 4178 của Bo TNMT

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng