AF&PA công bố khảo sát hàng năm về công suất giấy, bìa và bột giấy

Ngày 21-05-2020
VPPA-Ngày 14/5, Hiệp hội Giấy & Lâm nghiệp Mỹ (AF&PA) đã công bố Khảo sát về Giấy, Giấy bìa và Bột giấy hằng năm lần thứ 60, chỉ ra rằng trong năm 2019, tổng công suất giấy và giấy bìa của Mỹ đã giảm 0,5%. Tuy nhiên, cũng có một số lĩnh vực công suất tăng như sản xuất giấy tissue, giấy bao bì hòm hộp và giấy bìa gấp hộp.

AF & PA công bố khảo sát hàng năm về công suất giấy, bìa và bột giấy

Cụ thể, công suất giấy tissue tăng 0,6%, và có xu hướng tăng trưởng trong 10 năm, từ 2010-2019. Trong giai đoạn 2019-2020, 7 máy sản xuất giấy tissue mới đã hoặc sẽ được khởi động, nâng mức công suất dự đoán sẽ vượt xa xu hướng tăng trưởng, tăng 3,5% vào năm 2020.

   >>> Diễn biến tăng giá đột biến của OCC và SOP tại Mỹ

Tỷ lệ công suất của giấy các loại giảm từ 44% trong năm 2009 xuống còn 34% vào năm 2019. Nguyên nhân là công suất giấy in viết và giấy in báo tiếp tục giảm, một số nhà máy bị đóng cửa hoặc chuyển đổi sản xuất giấy bao bì hòm hộp và giấy đóng gói.

Công suất của giấy bao bì hòm hộp tăng 1,5%, đạt mức kỷ lục 40,3 triệu tấn, chiếm 48,6% công suất giấy và bìa của Mỹ trong năm 2019, tăng từ 39,3% trong năm 2009. Đây cũng đánh dấu mốc lần tăng công suất sản xuất giấy bao bì hòm hộp lần thứ 9 liên tiếp của Mỹ.

Báo cáo bao gồm dữ liệu về công suất của tất cả các loại giấy, bìa và bột giấy chính trong ngành công nghiệp giấy Mỹ năm 2019 và 2020. Bên cạnh đó, báo cáo còn có mức tiêu thụ xơ sợi dựa trên khảo sát toàn diện hơn 300 nhà máy bột giấy và giấy của Mỹ được thực hiện trong tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2020. Dữ liệu khảo sát bao gồm các câu trả lời từ các công ty đại diện cho khoảng 87% công suất ngành giấy và bìa của Mỹ.

Theo Pulpapernews

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng