Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 04-2019 (VPPA News No. 04-2019)

Ngày 24-01-2019
VPPA-Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Tải bản tin:So 04 –22-01-2019

Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Tải bản tin:So 04 –22-01-2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng