Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 16 (VPPA News No. 16)

Ngày 23-10-2018
VPPA-Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Tải Bản tin: So 16 –23-10-2018

Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Tải Bản tin: So 16 –23-10-2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

  • ban-tin-vppa-thang-12-2022

Tin đã đăng