Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 17-2019 (VPPA News No. 17-2019)

Ngày 07-05-2019
VPPA-Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Đọc bản tin: So 17 –07-5-2019

Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Đọc bản tin: So 17 –07-5-2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng