Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 18 (VPPA News No. 18)

Ngày 06-11-2018
VPPA-Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Tải Bản tin: So 18 –06-11-2018

Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Tải Bản tin: So 18 –06-11-2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng