Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 20-2019 (VPPA News No. 20-2019)

Ngày 29-05-2019
VPPA-Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Đọc bản tin: So 20 –28-5-2019

Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Đọc bản tin: So 20 –28-5-2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

  • ban-tin-vppa-thang-04-2023

Tin đã đăng