Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 24 (VPPA News No. 24)

Ngày 18-12-2018
VPPA-Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Tải Bản tin: So 24 –18-12-2018

Bản tin tuần Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Tải Bản tin: So 24 –18-12-2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

  • ban-tin-vppa-thang-04-2023

Tin đã đăng