Bản tin THÁNG 11-2018 (VPPA Monthly)

Ngày 06-12-2018
VPPA-BẢN TIN THÁNG – VPPA Monthly – được phát hành mỗi tháng một số, là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Tải bản tin tháng: VPPA monthly 11.2018

BẢN TIN THÁNG – VPPA Monthly – được phát hành mỗi tháng một số, là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Tải bản tin tháng: VPPA monthly 11.2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng