Bản tin tháng 11/2021

Ngày 22-11-2021
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 10 – tháng 11/2021 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư 

DƯƠNG NHẬT: Ấn tượng kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Công ty FDI tại Việt Nam mở rộng đầu tư

Tiêu thụ giấy in-viết tại Mỹ tăng 1% trong tháng 10

Liên bang Nga đối mặt với tình trạng tăng giá giấy

    >>> Xem BẢN TIN VPPA THÁNG 11

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng