Bản tin tháng 7/2020

Ngày 17-07-2020
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin tháng 6/2020 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư 

>>> Xem BẢN TIN THÁNG 7/2020

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng