Bản Tin VPPA tháng 09/2023

Ngày 30-09-2023
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước à thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 9 – tháng 9/2023 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư- kinh tế 

Thị trường thực phẩm ở Anh lần đầu tiên xuất hiện khi Mondi ra mắt bao bì giấy có thể tái chế mới với Veetee

Paper Excellence Canada thông báo khởi động lại hoạt động sản xuất bột giấy kraft tại nhà máy Catalyst Crofton

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

   >>>XEM BẢN TIN THÁNG 9/2023

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng