Bản Tin VPPA tháng 10/2023

Ngày 31-10-2023
VPPA-BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước à thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 10 – tháng 10/2023 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư- kinh tế 

Nhiều dấu ấn tại Hội Nghị Toàn Thể Chi Hội II- Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam

Tối đa hóa khả năng tái chế của Bao Bì Giấy

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

   >>>XEM BẢN TIN THÁNG 10/2023

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng